Subscribe News Feed Subscribe Comments

PMS Official Friendster

PMS Official Friendster
Add Kami di Friendster

Yahudi Musuh utama Islam

Sesunguhnya akan engkau dapati manusia yang sangat memusuhi orang-orang yang beriman adalah Yahudi dan orang-orang yang mempersekutukan Allah. Dan sesunguhnya akan engkau dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang ber kata, Sesungguhnya kami orang Nasrani “, yang demikian itu disebabkan karena antara mereka (Orang-orang Nasrani terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, (juga) karena sesunguhnya mereka tidak menyombongkan diri )ِ

Al Maidah, 82)


Pada ayat ini Allah SWT memberitahu tentang musuh-musuh besar Islam yang akan semakin menyeksa dan menghancurkan umat Islam, iaitu orang Yahudi dan musryikin.


Pada ayat lain Allah SWT berfirman :

(“… Maka Yahudi menyukai apa yang menyusahkan kamu, Telah nyata kebencian dari mulut mereka , dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami, jika kamu memahaminya”)

(QS.Ali Imran 118).


“Tiadalah sekali-kali orang Yahudi berteman dengan orang Islam di tempat yang sunyi kecuali pasti ingin membunuhnya. (HR. Ibnu Bardawiyah).


Kita sendiri dapat menyaksikan akhir2 ini dengan mata kepala kita bagaimana dengan sadisnya setiap hari orang-orang Yahudi MEMUSNAHKAN dan membunuh orang Palestin.Mereka mngerahkan jutaan dolar AMERIKA untuk mengusir rakyat Palestin dari tanah kelahirannya. Bangsa Yahudi sebenarnya bukan hanya musuh bangsa Palestin , tetapi musuh semua umat manusia bahkan malaikat dan Allah pun mereka jadikan musuh.


Allah Berfirman :

Barangsiapa menjadi musuh Allah , malaikat-malaikat Nya, rasul-rasul Nya, Jibril dan Mikail , maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang –orang kafir”.(QS. Al baqarah, 98)


Yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang Yahudi.


Dengan sombongnya, tokoh Yahudi, Fanhas, berkata bahwa Allah itu fakir (miskin) sedang mereka itu kaya. Sebagaimana digambarkan Allah dalam AL Quran

Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang meengatakan “Sesungguhnya Allah mencatat perkataan mereka itu dan perbuatan mereka dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasa nyang benar, dan kami mengatakan kepada mereka “Rasakanlah olehmu azab yang membakar”.


Perkataan Fanhas didengar oleh Abu Bakar , kemudian dia marah dan mukanya dipukul.Fanhas tidak dapat menerima dan mengadukan hal itu kepada Rasulallah SAW. Dia menafikan bahwa dia telah mengucapkan perkataan tersebut dan memfitnah Abu Bakar. Maka Allah menurunkan ayat di atas untuk membela Abu Bakar dan membongkar sifat-sifat Yahudi yang keji tersebut.


Kekejaman orang Yahudi ini, terkadang juga mereka lakukan terhadap bangsanya sendiri demi cita-cita yang mereka inginkan . Imanuel Robinovich, pendeta tertinggi yahudi dalam sidang darurat pendeta Yahudi Eropa pada tanggal 12 Januari 1952) berkata :


Untuk mencapai tujuan akhir, dibenarkan kita memakai cara yang menyedihkan, seperti pernah kita lakukan terhadap sebahagian bangsa kita sendiri, dengan kata lain kita akan mnumbalkan sebahagian putra bangsa kita sendiri pada suatu peristiwa yang akan kita atur dari belakang layar”


Oleh kerana itu pula pendapat sebahgian analisis bahawa peristiwa WORLD CENTRE, di dalangi oleh orang YAHUDI dengan tujuan menghancurkan kekuatan Islam di Afghanistan dan tempat lain yang mereka anggap menghalang cita-cita mereka.Untuk menghadapi Yahudi, umat Islam sebagai satu-satunya musuh mereka yang belum dikalahkan dan INSYA ALLAH TIDAK AKAN DIKALAHKAN jika terus berwaspada.Umat Islam akan mampu menghadapi dan bahkan akan mengalahkan orang Yahudi apabila mereka mahu kembali kepada Al qur an dan As sunnah. Di dalam Al Qur an banyak ayat yang memberi petunjuk kepada kita kunci-kunci kemenangan menghadapi musuh, Allah berfirman :


Ayat ini memberi petunjuk bahwa untuk boleh mengalahkan musuh, kita harus bersatu dan saling sayang- menyayangi.

Hai orang-orang yang beriman , apabila kamu memerangi pasukan musuh, maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung, dan taatlah kepada Allah dan rasul Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar kehilangan kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”.

(sumber rujukan laman2 forum Islam Indonesia)

0 comments:

 
P. M .S .U. P. S. I | TNB