Subscribe News Feed Subscribe Comments

PMS Official Friendster

PMS Official Friendster
Add Kami di Friendster

Soalan Mencabar Minda

Kaisar Rom (Raja Rom) mengutus sepucuk surat kepada Sayyidina Muawiyah r.a. (602-680 H).
Dalam surat tersebut Kaisar mengajukan beberapa soalan yang mencabar minda. Antaranya :

1. apakah yang tidak ada kiblat?
2. siapa yang tidak mempunyai ayah?
3. siapakah yang tidak mempunyai kaum kerabat?
4. siapakah yang kuburan membawanya berjalan?
5. apakah 3 benda yang tidak diciptakan di dalam rahim?
6. apakah 'yang bernilai' , 'separuh bernilai' dan 'lansung tidak bernilai'?

dan Kaisar meminta jawapan sambil meminta supaya di isi dalam bekas kaca dengan benih segala sesuatu....

Lalu Muawiyah r.a. segera menghantar surat Kaisar itu kepada Abdullah Ibn Abbas r.a. (Ibnu Abbas) bagi mencari jawapannya. Ibnu Abbas berkata :

1. " adapun yang tidak mempunyai kiblat, ia adalah kaabah"

2. "yang tidak mempunyai ayah ialah Isa bin Maryam (Nabi Isa)"

3. " yang tidak mempunyai kaum kerabat ialah Nabi Adam"

4. " orang yang 'kubur'nya membawanya berjalan ialah Nabi Yunus (yang ditelan ikan)"

5. " adapun tiga benda yang tidak diciptakan dalam rahim, ia adalah kibas (biri-biri) Nabi
Ibrahim (yang dicipta Allah untuk disembelih setelah nyata baginda tekad menyembelih
anaknya seperti yang diperintahkan Allah), unta Nabi Salleh (yang keluar dari batu) dan
ular Nabi Musa (yang asalnya sebatang tongkat)"

6. " Sementara 'yang bernilai' ialah manusia yang memiliki akal dan menggunakannya, 'separuh
bernilai' ialah seorang yang tidak mempunyai buah fikiran tetapi menggunakan buah fikiran
mereka yang bijak, dan 'langsung tidak bernilai' ialah orang yang tidak mempunyai buah
fikiran dan tidak pula menggunakan buah fikiran orang lain"


kemudian Ibnu Abbas mengisi air ke dalam bekas kaca yang diberikan sambil berkata :
"Inilah benih segala sesuatu". Firman Allah (al - anbiya': 30) : "DAN KAMI JADIKAN
DARIPADA AIR TIAP - TIAP BENDA HIDUP"

PROGRAM KUPPER 09/10

Pada 20 februari yang lepas, PMS telah menganjurkan program KUPPER khas untuk Exco dan Rexco PMS. Program ini dijalankan untuk memberi pendekatan kepada Exco dan Rexco dalam menyesuaikan diri dengan tugas-tugas yang akan mereka hadapi kelak.

Penceramah dari JHEPA telah dijemput untuk memberi ceramah mengenai pengurusan dan etika dalam merancang serta membuat satu-satu program. Pendedahan awal ini penting dalam untuk menyediakan Exco dan Rexco dalam mengurus satu-satu program pada masa akan datang. Para peserta turut didedahkan dengan cara-cara yang betul dalam menyediakan kertas kerja dan etika dalam mengurus program yang besar.

Turut hadir pada hari tersebut ialah penasihat PMS iaitu En. Mohd Faudzi Umar. Beliau melahirkan harapan yang tinggi kepada Exco dan juga Rexco dalam menerajui PMS dalam masa akan datang.


 
P. M .S .U. P. S. I | TNB