Subscribe News Feed Subscribe Comments

PMS Official Friendster

PMS Official Friendster
Add Kami di Friendster

Rancangan Orientasi sekolah

PELAKSANAAN ROS MULAI SEMESTER 2 SESI 2008/2009


Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Akademik kali ke-59, bil. 1/2009 bertarikh 21 Januari 2009 yang dipengerusikan oleh Y. Bhg. Timbalan Naib Canselor (A&A) telah memutuskan pelaksanaan ROS seperti berikut:


i)perlu diikuti sekali sahaja sepanjang sesi pengajian,
ii)tempoh masa adalah 10 hari sahaja,
iii)dijalankan di sekolah menengah sahaja,
iv)pelajar dibenarkan menjalani ROS pada mana-mana semester pengajian tetapi perlu menyempurnakan ROS selewat-lewatnya dua (2) minggu sebelum praktikum,
v)Pengetua sekolah diminta untuk memantau kehadiran pelajar, dan
vi)Penilaian ROS akan menyumbang 5% kepada keseluruhan markah praktikum.


Pelaksanaan ROS ini terpakai untuk semua pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris. Pelaksanaan perkara di atas adalah berkuatkuasa serta merta diharap para pelajar maklum mengenai perkara tersebut.

0 comments:

 
P. M .S .U. P. S. I | TNB